You are currently viewing Proces realizacji zlecenia dla firmy zajmującej się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych

Proces realizacji zlecenia dla firmy zajmującej się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych

Spółka TB Technology Sp. z o. o. właśnie zakończyła projekt konstrukcyjny dla firmy z zagranicznym kapitałem, zajmującą się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych. Praca maszyn w tej branży wymaga wysokiego poziomu z zakresu BHP. Tak jak praktycznie każda maszyna posiada ostre i gorące elementy albo kilkutonowe prasy hydrauliczne co bez odpowiedniego zabezpieczenia tworzy zagrożenie zdrowia operatorów.

Zobacz: https://tbtechnology.pl/projektowanie-maszyn/

Niektóre z maszyn znajdujących się na hali produkcyjnej klienta nie miały odpowiedniego poziomu zabezpieczenia, które odpowiadałyby europejskim normom i dlatego część z ww. maszyn nie mogła zostać dopuszczona do pracy. Nasza firma miała za zadanie zmodyfikować te maszyny tak, aby praca na nich była bezpieczna i komfortowa, a wszystkie elementy odpowiadały europejskim normom bezpieczeństwa.

Dla wykonywania tego zlecenia podjęte zostały następne czynności:

● bardzo szczegółowo zbadano konstrukcję urządzenia oraz zasady jego pracy;
● oryginalna instrukcja obsługi była sprawdzona bardzo dokładnie pod kątem zgodności z normami polskiej dyrektywy maszynowej;
● wyznaczono miejsca wymagające dodatkowego zabezpieczenia;
● wykonano na nowo podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej;
● zaprojektowano nowe podzespoły i konstrukcje, które utrudniają dostęp do miejsc niebezpiecznych dla operatorów;
● zainstalowano kurtyny świetlne na przejściach dla kontroli przez system safety;
● urządzenia wyposażono w wyłączniki awaryjne E-STOP w miejscach dostępnych z każdej strefy roboczej operatora;
● sporządzono nową instrukcję obsługi, która uwzględnia wprowadzone zmiany
konstrukcyjne oraz odpowiada aktualnym europejskim normom.

Po wykonaniu ww. działań zostały wykonane badania instalacji elektrycznej oraz badanie dobiegu kurtyn świetlnych, po czym zostały nadane certyfikaty potwierdzające poprawność wykonanych modyfikacji. Na urządzenie został wydany certyfikat CE oraz gwarancja od TB Technology.
Zespół TB Technology wykonał ustalone z klientem zadania, dzięki czemu urządzenie odpowiada aktualnym normom BHP, jest bezpieczne dla operatorów i dopuszczone do pracy.

Przeczytaj nasze referencje: https://tbtechnology.pl/referencje/

Dodaj komentarz