You are currently viewing Realizacja projektu strumienic przepływowych na zlecenie Politechniki Śląskiej.

Realizacja projektu strumienic przepływowych na zlecenie Politechniki Śląskiej.

Na zlecenie grupy badawczej „ejectorPL” Katedry Cieplnej Politechniki Śląskiej www.ejector.pl www.itc.polsl.pl zaprojektowaliśmy oraz wykonaliśmy strumienice zgodnie z wytycznymi zespołu badawczego.

Głównym celem naukowym projektu CO2JetVision o nr UMO-2017/27/B/ST8/00945 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki  jest poszerzenie wiedzy na temat struktury przepływu okołokrytycznego i procesów mieszania czynnika chłodniczego R744 (CO2), który jest alternatywą dla wodorofluorowęglowodorów (HFC). Zjawiska te występują najnowocześniejszych urządzeniach tzn. wyposażonych w strumienicę, wysokosprawnych systemach klimatyzacji, pompach ciepła i urządzeniach ziębniczych. Dzięki zastosowaniu strumienicy możliwe jest odzyskanie części pracy traconej bezpowrotnie na zaworze dławiącym w tradycyjnych urządzeniach chłodniczych, co wpływa znacząco na efektywność energetyczną całego urządzenia chłodniczego.

Projekt strumienic przepływowych

Najważniejszym elementem nowości i postępu w badaniach projektu jest pomiar lokalnych parametrów przepływowych, wizualizacja i opracowanie w pełni zwalidowanych eksperymentalnie modeli komputerowych polowych i zredukowanych procesu mieszania naturalnego czynnika chłodniczego we wnętrzu strumienicy. Wszystko to razem powinno doprowadzić do lepszego zrozumienia tych dwufazowych zjawisk oraz do ulepszenia rozwiązań dotyczących strumienic dla dowolnych warunków klimatycznych.

Naszym największym wyzwaniem przy projektowaniu i wykonywaniu zlecenia było zachowanie tolerancji dokładności oraz chropowatości powierzchni, którą ostatecznie udało się uzyskać z zamierzonym wcześniej efektem.

Dodaj komentarz