You are currently viewing Realizacja projektu wózka transportowego

Realizacja projektu wózka transportowego

Dział Projektowania i Budowy Maszyn spółki TB Technology świadczy szeroki zakres usług projektowych i konstrukcyjnych. Niedawno podjęto współpracę z firmą LG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o., której celem było zaprojektowanie i wytworzenie prototypu wózka hydraulicznego do transportu beczek z żywicą w pomieszczeniu zamkniętym.

Po dostarczeniu wózka transportowego został on przetestowany na liniach produkcyjnych w LG, aby sprawdzić czy zaproponowane rozwiązanie dobrze sprawdzi się podczas użytkowania. Testy zostały zakończone pozytywnym efektem. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne oraz podzespoły o wysokiej jakości pozwolą na prawidłową eksploatację urządzenia przez okres kilkunastu lat.

Rendery zaprojektowanego wózka transportowego.

Finalna wersja produktu.

Dodaj komentarz