You are currently viewing Realizacja projektu wykonania elementów i części strumienic w ramach współpracy z Akademią Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie

Realizacja projektu wykonania elementów i części strumienic w ramach współpracy z Akademią Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Projektowania i Budowy Maszyn spółki Tb Technology oferuje szeroki zakres świadczonych usług projektowych oraz konstrukcyjnych. W ramach ostatniego zlecenia Spółka wykonała na zlecenie Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie niestandardowe i niezbędne części dwóch prototypowych skraplaczy strumienicowych.

Czym właściwie są skraplacze strumienicowe i do czego można je wykorzystać?

Skraplacz strumienicowy jest zasilany parą odlotową o możliwie niskim ciśnieniu. Jego zadanie polega na pompowaniu wody chłodzącej ze zbiornika próżniowego na zewnątrz przy wykorzystaniu energii utajonej pary wodnej, jednocześnie ją skraplając. Dzięki niemu można podnieść sprawność silników parowych. Dodatkowo jest prostym i tanim urządzeniem. Z zalet można jeszcze wymienić, że spełnia funkcję pompy skroplin, wody chłodzącej oraz smoczka (strumienica wytwarzająca próżnię).

Projektowanie maszyn strumienica
Prototypowa instalacja badawcza w AGH, na której testowane będą strumienice wykonane z części dostarczonych
przez TBT

Współpraca z Akademią Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prace dla AGH w Krakowie rozpoczęliśmy we wrześniu 2022 r. Zadaniem spółki było zaprojektowanie oraz wykonanie elementów i części strumienic. Dział Budowy Maszyn dostarczył materiały i elementy oraz wykonał niestandardowe i niezbędne części dwóch prototypów skraplaczy strumienicowych. Po wykonaniu części pojechaliśmy do Klienta i zamontowaliśmy części strumienic, tak aby możliwe było wykonanie badań jakie realizuje obecnie AGH na prototypowej instalacji badawczej służącej do badań dwu fazowych strumienic i skrapalaczy.

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z przebiegu montażu.

Testowe uruchamianie instalacji

Zobacz nasze pozostałe projekty strumienic

Dodaj komentarz