You are currently viewing Referencje

Referencje

Przeczytaj referencje

Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A

Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A (RSE), Mediolan, Włochy, przy ścisłej współpracy z Politecnico di Milano (PoliMi), Mediolan, Włochy, opracowało projekt zatytułowany „Test strumienicy o zmiennej geometrii wykorzystującej propan (R290) jako płyn roboczy”. Celem projektu było wykonanie eksperymentalnej strumienicy o zmiennej geometrii i jego test na stanowisku testowym, zlokalizowanym w laboratorium Politechniki Śląskiej w celu określenia globalnych i lokalnych parametrów wydajności strumienicy zdefiniowanych w umowie projektowej.

W tym celu zlecono firmie TB Technology Sp. z o.o. zaprojektowanie i zbudowanie dwóch prototypów strumienicy o zmiennej geometrii z iglicą, którą można przesuwać osiowo wewnątrz dyszy głównej, przy współpracy z Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A i Politecnico di Milano.

Prototypowe urządzenie zostało wyprodukowane, zmontowane oraz przetestowane przy użyciu azotu pod ciśnieniem 60 barów przez TB Technology Sp. z o.o., a następnie wdrożone na stanowisku do prób sprężania czynnika R290 znajdującego się na terenie laboratorium Politechniki Śląskiej. Test prototypowej strumienicy gazu o zmiennej geometrii był pozytywny. W szczególności należy zwrócić uwagę na dodatkowy element mosiężny zaprojektowany i wyprodukowany przez TB Technology Sp. z o.o., którego celem było dodatkowe uszczelnienie i zmniejszenie długości swobodnej wrzeciona. Wspomniana część zaimplementowana do dyszy napędowej pozwoliła na przeprowadzenie kolejnych testów bez żadnych nieszczelności. Ponadto redukcja drgań spowodowała ograniczenie hałasu i uniknięcie deformacji wewnętrznego kształtu prototypowej strumienicy o zmiennej geometrii.

Politechnika Śląska

Miło jest otrzymać takie podziękowania za współpracę w temacie projektowania i budowy maszyn w tym przypadku strumienic do urządzeń chłodniczych i grzewczych .

Bardzo dziękujemy Politechnice Śląskiej za zaufanie.

Zarząd Spółki TB Technology Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
W imieniu moim jako pracownika naukowego uczelni Politechnika Śląska na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki w
Katedrze Techniki Cieplnej mieszczącej się na ul. Konarskiego 22 w Gliwicach chciałbym podziękować firmie TB Technology
Sp. z o.o. za dotychczasowe zrealizowane zamówienia dla Politechniki Śląskiej zgłoszone przeze mnie i polecić Państwa usługi
w zakresie wykonywania strumienic do urządzeń chłodniczych i grzewczych.

Zamówienie dotyczące strumienicy dwufazowej na czynnik R744 charakteryzowało się wysokimi wymaganiami z zakresu wy-
miarów i ich tolerancji, chropowatości oraz szczelności zapewniającej bezpieczna prace urządzenia przy ciśnieniu roboczym

wynoszącym ponad 100.0 bar. Strumienica składała się z kilku elementów wykonanych w mosiądzu oraz z jednego elementu
przezroczystego wykorzystana do badań wizualizacji przepływu dwutlenku węgla w sekcji mieszalnikowej strumienicy. Firma
TB Technology Sp. z o.o. zapewniła wszelkie wymagania wykonawcze, a złożenie zostało tak wykonane, aby możliwe było
prowadzenie szeregu badań pomiarowych.
Biorąc pod uwagę dotychczasową realizację zamówień oraz jakość wykonanych urządzeń, chciałbym bardzo mocno polecić
firmę TB Technology Sp. z o.o. w zakresie wykonywania strumienic do urządzeń chłodniczych i grzewczych.

Z poważaniem

Michał Haida

Więcej naszych realizacji: https://tbtechnology.pl/projektowanie-maszyn/#realizacje

Referencje z Politechniki Śląskiej dla TB Technology

Dodaj komentarz