You are currently viewing Wydruki 3D odporne na podwyższoną temperaturę

Wydruki 3D odporne na podwyższoną temperaturę

Na stronie Laboratorium Druku 3D opisujący wykorzystanie żywicy High Temp, która z sukcesem może być zastosowana do wydruków zamontowanych w środowisku o podwyższonej temperaturze: https://laboratoriumdruku3d.pl/wydruki-do-zastosowan-wysokotemperaturowych/

Dodaj komentarz