You are currently viewing Zespół transporterów optymalizujący proces produkcji.

Zespół transporterów optymalizujący proces produkcji.

Produkcja to skrupulatny proces, który wymaga precyzji i wydajności, aby sprostać wymaganiom rozwijającego się rynku. Jednym z kluczowych aspektów optymalizacji procesów jest identyfikacja obszarów, które można zautomatyzować lub usprawnić w celu ograniczenia pracy ręcznej i poprawy ogólnej wydajności. W tym celu producent pierogów zwrócił się do TB Technology, aby zaprojektować i zbudować zespół przenośników do automatycznego transportu tacek oraz opakowań pomiędzy kolejnymi elementami linii produkcyjnej.

Wdrożenie takiego rozwiązania zapewniło usprawnienie każdego etapu procesu produkcyjnego, celem uzyskania maksymalnej wydajności. Zbudowany przez nas zespół transporterów składa się z 3 segmentów, przemieszczających pierogi przez różne etapy produkcji.

Zobacz pozostałe nasze realizacje: https://tbtechnology.pl/projektowanie-maszyn/#realizacje

Segmenty systemu transporterów

  • Pierwszy segment odpowiada za odbiór pustych tacek dostarczanych przez pracownika, pozycjonowanie oraz dostarczanie ich do maszyny produkcyjnej z zachowaniem odpowiednich odstępów czasowych.
  • Drugi segment służy do odbioru tacek z pierogami i równoległe dostarczenia opakowań, do których przepakowywane są pierogi z tych tacek.
  • Trzeci segment odpowiada za odbiór opakowań z produktem i znakowanie ich podczas transportu na podajnik końcowy.

Elementami składowymi całego systemu są:

  • specjalistyczne taśmy transportowe, napędzane przez wysokowydajne silniki;
  • czujniki wykrywające obecność tacek na różnych etapach linii produkcyjnej, co zapewnia płynną i ciągłą pracę;
  • podnośniki pneumatyczne pozwalające przemieszczać tacki w poprzecznych kierunkach;
  • panel operatorski do zarządzania całym systemem, gdzie wyświetlana jest informacja ze statusami poszczególnych segmentów;
  • układ bezpieczeństwa, niezależny dla każdego z 3 segmentów.

Chcesz usprawnić swój proces produkcyjny?

Zapraszamy do kontaktu: https://tbtechnology.pl/kontakt/

Dodaj komentarz